fot. Barbara Jeżewska-Walzer, przetw. Magdalena Bajtlik

Waldemar FRĄCKIEWICZ

frackiewiczwaldemar(zawijas)gmail.com

dr psychologii (eksperymentalnej spostrzegania)
studiował:
geologię poszukiwawczą (AGH)
filozofię, psychologię - praca mgr z sozopsychologii (KUL)
fotografię naukową i techniczną (Wydz. Biologii UW)

prowadził zajęcia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1990-2014)
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Pracownia Komunikacji Multimedialnej,
Zakład Pedagogiki Kultury:
 • Media w komunikacji społecznej

  a na kierunku animacja kultury:
 • Psychologia osobowości i twórczości

 • i na specjalizacji fotograficzno-filmowej
  specjalności animator i menedżer kultury
  autoreferat , recenzje habilitacyjne: 1. , 2.

 • Psychologiczna praca z ciałem
  joga mayurasana (paw) - paścimottanasana, Iyengar
  Waldemar Frąckiewicz Bieszczady moje konie
  obecnie z własnymi bachmatami w pięknych okolicach Skierbieszowa
  taekwondo nomo yop chagi, mistrz Joanna Lipa
 • Waldemar Frąckiewicz maska Waldemar Frąckiewicz

  Artiste Federation Internationale de l'Art Photographique (AFIAP 1989)


  TEKSTY OPUBLIKOWANE DRUKIEM:


  psychologia, estetyka, fotografia, antropologia, fizjologia, zoologia, haiku, ...
  • Psychofizjologiczna estetyka malarstwa medytacyjnego

  • Malarstwo medytacyjne, "Gestalt", 1998, 5, (35), 8 - 11.

  • Holistyczne ujęcie percepcji sztuki sakralnej, w: A. Biela (red.), Percepcja w ujęciu holistycznym, Katedra Psychologii Eksperymentalnej, KUL, Lublin, 1992.

  • Psychofizjologiczna interpretacja ikony "Zaśnięcie", przedstawiony na sympozjum: Psychologia Spostrzegania, podczas XXVII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Łódź 13. 09. 1990, streszczenie w Materiałach zjazdowych, 93.

  • Fizjologiczna estetyka, "Wszechświat" 1999, 5 - 6 (2425 - 2426), 87 - 89.

  WSTĘPY DO KATALOGÓW WYSTAW:  HAIKU w:
  • "Droga Zen", 1988, 6, 14.
  • "Zielone Brygady", 1991, 4 (22), 24.
  • Polska fotografia intermedialna lat 80-tych, BWA Poznań, 1988.
  • "Haiku", 1994, 1, 10.
  • "Haiku", 1995, 2 (3), 9.
  • "Haiku", 1995, 4 (5), 15.
  • Z ziemi moja radość, Wyd. Zielone Brygady, Kraków 1995, 11.
  • Słońce na szybie, Chojnów 1999, 13, 17.
  • Antologia polskiego haiku, (red.) E. Tomaszewska, Nozomi, Warszawa 2001, 222-223.
  • Haiku o Lublinie. Lublin w wierszach i fotografii, red. M. Wielgosz, Lublin 2015, 67-70.
  • Myślenie obrazem, "Obyczaje" 11 (2002) s. 18 - 19.
  • "Echo Konopnicy" 2013, 11, 8-9;
  • W. Frąckiewicz, "KROPLE SŁOŃCA", Lublin 2002: FOTOGRAFIA HAIKU album 36 czarno-białych fotografii i haiku na 52 stronach 20x20 cm do nabycia u mnie z kolorową obwolutą
  • A. Szafranek. Człowiek, który ... . "Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej", 1(11)/2004, 42-44.

   katalogach autorskich wystaw:
  • W. Frąckiewicz, Krople słońca, WDK Lublin 1984, POK Puławy 1986
  • W. Frąckiewicz, Kałuża srebra, "Piwnica", UMCS, Lublin 1992.


  O-sobą, osobnym bytem jestem na tych stronach chyba w fotografii haiku
  autoportret autoportret

  moje filmiki na kanale YouTube

  A czy Ty mi się przedstawisz? Jak tu się dostałeś?
  Dziękuję! frackiewiczwaldemar(małpa)gmail.com

  Waldemar FRĄCKIEWICZ - WIDZENIE: INDEX