PRACOWNIA KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS  w Lublinie

2007

 

Zakres problematyki badawczej:

 

v     Tworzenie oraz odbiór komunikatów wizualnych i multimedialnych

v     Zastosowania informatyki i najnowszej techniki w edukacji i wychowaniu

 

 Zakres zajęć dydaktycznych:

 

v     Kształcenie umiejętności tworzenia ze świadomością mechanizmów percepcji następujących form:

o       tekst

o       grafika komputerowa

o       fotografia

o       zapis dźwiękowy

o       film

o       język ciała

o       prezentacja multimedialna

o       multimedialne i interaktywne użycie Internetu

v     Zastosowania wymienionych form w edukacji i wychowaniu

v     Profilaktyka zdrowotna w pracy wzrokowej

v     Metodyka prowadzenia zajęć z tego zakresu

Waldemar FRĄCKIEWICZ - WIDZENIE: INDEX