KAPLICZKI LUBELSZCZYZNY wystawa 500 fot. maj - czerwiec 2012
Jan Paweł II Watykan 1979 / / / / / / / / / / / KAPLICZKI LUBELSZCZYZNY wystawa 500 fot. 3 maja - 9 czerwca 2012

OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II PAPIEŻ w LUBLINIE 9 czerwca 1987, 25 lat temu

PARAFIA ŚWIĘTEJ RODZINY, LUBLIN Czuby

przed

widok z mojego balkonu po:

album wydany w dwudziestą rocznicę wizyty: "Jan Paweł II w Lublinie" Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Wyd. KUL, 2007 (s. 152-154) zamieszcza 5 moich fotografii w zwierciadlanym odbiciu


uroczystości i fot. kapliczek


wspomnienie Ojca Świętego u mnie na Czubach koło 5. minuty

kwiecień 2005:

2007 Droga Krzyżowa

Majówki

2007


harmonijka

Parafia Św. Rodziny na Czubach - majówki pod figurą o g. 20.30

idąc do Częstochowy

Abp Bolesław Pylak w rocznicę wizyty Ojca Świętego 9 czerwca 1987 poświęcił ogród różańcowy z rzeźbami pani Teodory Pikuły 9 czerwca 2010


KAPLICZKI LUBELSZCZYZNY wystawa 500 fot. maj - czerwiec 2012
FOTOGRAFIA I RZEŹBA


zakończenie Misji Świętych w 25 lecie parafii 18 października 2009 z poświęceniem przyniesionych krzyży domowych


pożegnanie misjonarzy

GEOTERMIA w Lublinie

KAPLICZKI, KRZYŻE - LUBLIN

KOLĘDA

KAPLICZKI, KRZYŻE, MAJÓWKI - LUBELSKIE

IKONY

ZIEMIA ŚWIĘTA

strona Parafii św. Rodziny

fot. Waldemar FRĄCKIEWICZ - WIDZENIE: INDEX