7 stycznia 2006
fotografie i filmy z lat 1980 - 2014 Lublin i okolice
filmek do szopy mojej:

KOLĘDY :

1. HEJ MARYJA WĘDROWAŁA

2. KAJ PORODZIŁA

3. MIZERNA CICHA

4. NAD BETLEJEM

5. NA ZIELONEJ ŁĄCE

6. NIE W PAŁACU

7. STAŁA NAM SIĘ

8. TAM W MIASTECZKU JERUZALU mp3


fot. L. GARDYŃSKI 2004.01.10


1.
HEJ MARYJA WĘDROWAŁA
,

do miasteczka podążała.

W miasteczku Jej nie przyjęto,

jeszcze Ją psami poszczuto.

Wyszła w pole, w szczyre pole,

w szczyre pole, na Podole.

Obaczyła ogrodniczka

w szczyrym polu komorniczka.

Ogrodniczku przenocuj mnie.

A ja bym rad przenocował,

ale mi urząd przykazał,

bym nikogo nie nocował.

Idź Maryja do tej szopy,

będziesz miała nocleg dobry.

Będziesz sobie spoczywała,

swoim nóżkom folgowała.

A nie wyszła i godzina,

straszna jasność rozświeciła.

Ogrodniczek zrozumiawszy

na kolana uklęknąwszy,

Żebym ja był wiedział o tem,

leżałbym był sam pod płotem

i kazałbym łoże wysłać,

Maryi się na nim ukłaść.

Dziękuję Ci Miły Panie

a za Twoje nawiedzanie

coś nawiedzić tu mnie raczył

coś Ty o mnie nie zabaczył.fot. L. GARDYŃSKI 2004.01.11
19 stycznia 2009

styczeń 2003

2.
KAJ PORODZIŁA

Pana Jezusa Panna Maryja ?

Hej, hej lelija Panna Maryja.

Tam między dwoma bydlątkoma

Tam leży słoma barłożeczona

Tam porodziła Pana Jezusa Panna Maryja.

Hej, hej lelija Panna Maryja.

Kaj Go kąpała Pana Jezusa Panna Maryja ?

Hej, hej lelija Panna Maryja.

Tam między dwoma bureczkoma

Tam bieży złota strużeczkoma

Tam Go kąpała Pana Jezusa Panna Maryja

Hej, hej lelija Panna Maryja.

W co powijała Pana Jezusa Panna Maryja ?

Hej, hej lelija Panna Maryja.

W Najświętszej Panny pogłowniczek

W Świętego Józefa przepaśniczek

W to powijała Pana Jezusa Panna Maryja

Hej, hej lelija Panna Maryja.

Kaj kołysała Pana Jezusa Panna Maryja ?

Hej, hej lelija Panna Maryja.

Tam między dwoma ołtarzykoma

Tam kolebeczka jest zawieszona

Tam kołysała Pana Jezusa Panna Maryja

Hej, hej lelija Panna Maryja.

Kto tam pojedzie zakołyse sniemi

Sam się Pan Jezus do niego rozśmieje

Panna Maryja hej hej lelija!

Same się kościoły pootwierały,

bo się Pana Boga uradowały.

Same się świece pozapalały,

bo się Pana Boga uradowały.

Same się dzwony porozdzwaniały,

bo się Pana Boga uradowały.

Same się grzechy poodpuszczały,

bo się Pana Boga uradowały.

Panna Maryja.

 styczeń 2005

3.
MIZERNA CICHA stajenka licha pełna niebieskiej chwały.

Oto leżący przed nami śpiący w promieniach Jezus mały.

Nad Nim anieli w locie stanęli i pochyleni klęczą,

fot. L. GARDYŃSKI 2005.01.16

Z włosy złotymi, skrzydły białymi pod malowaną tęczą.

Wielkie zdziwienie, wszelkie stworzenie, cały świat orzeźwiony,

Mądrość mądrości, światłość światłości. Bóg Człowiek tu wcielony.

I oto mnodzy ludzie ubodzy radzi oglądać Pana,

Pełni natchnienia, pełni zdziwienia upadli na kolana.

Długo czekali, długo wzdychali, aż niebo rozgorzało.

Piekło zawarte, niebo otwarte. Słowo się Ciałem stało.

Śpi jeszcze senne dziecię promienne w ciszy ubogiej strzechy,

Na licach białych, na ustach małych migają się uśmiechy.

Oto Maryja, czysta lilija przy niej staruszek drżący,

Stoją przed nami, przed pastuszkami tacy uśmiechający.

Hej ludzie prości Bóg z nami gości, skończony czas niedoli.

On daje Siebie, chwała na niebie, pokój ludziom dobrej woli.

Jako w kościele, choć ludzi wiele, cisza pobożna wieje,

Oczy się roszą, dusze się wznoszą, płyną w serca nadzieje.

Lulaj Dziecino, lulaj Ptaszyno, nasze Umiłowanie,

Gdy się rozbudzi w tej rzeszy ludzi, zbawienie się nam stanie.

Radość na ziemi, Pan nad wszystkimi roztacza blask poranny,

Przepaść zawarta, upadek czarta, zstępuje Pan nad pany.

Teofil Lenartowicz, z: “Szopka” 1849

 4.
NAD BETLEJEM

jasna gwiazda świeciła

Tam Maryja swego Syna porodziła /bis

A gdzieżeś Go porodziła, Maryja ?

W tem żłóbeczku na sianeczku, ach lelija.

A gdzieżeś Go ukąpała, Maryja ?

Sama woda przypłynęła, ach lelija.

A w cożeś Go upowiła, Maryja ?

W pieluszeńki na sianeczku, ach lelija.

A gdzieżeś Go Ty ochrzciła Maryja ?

W tem kościółku przy ołtarzu, ach lelija.

A jakieś Mu imię dała, Maryja ?

Sam Pan Jezus imię Jego, ach lelija.

A jakie kumowie byli, Maryja ?

Święty Józef i Maryja, ach lelija.

 

5.
NA ZIELONEJ ŁĄCE
przy niskiej dolinie,

a tam sobie rozmawiali same zbawiciele.

Przyleciało z nieba małe pacholątko,

przyleciało i znak dało, że będzie Dzieciątko.

Najświętsza Panienka nisko się skłoniła,

swoje oczy i twarz świętą nisko opuściła.

Najświętsza Panienka Syna porodziła

i w stajence we żłóbeńku siankiem Go okryła.

A jak Go okryła, tak Jemu śpiewała:

uśnijże mi mój Syneczku, ja też będę spała.

Matuś moja matuś poczekaj z godzinę,

niech ja skoczę tam do raju, przyniesę pierzynę.

Synu Ty Mój Synu gdzieżbyś Ty to zrobił,

jeszcze nie ma pół godziny, jakżś się narodził.

Matuś moja matuś gdzieżbym Ja nie zrobił,

a Jam stworzył niebo, ziemię i wszelkie stworzenie.

 

6.
NIE W PAŁACU
ale w szopie

rodził się nasz Bóg

I w dziecięcej bezradności

rodził się nasz Bóg

styczeń 2003

W chłodzie, głodzie i w ubóstwie

rodził się nasz Bóg

Pozwól Boże byś w mym sercu

znów zamieszkać mógł

Nie w pałacu ale w szopie

rodzi się nasz Bóg

I w dziecięcej bezradności

rodzi się nasz Bóg

W chłodzie, głodzie i w ubóstwie

rodzi się nasz Bóg

Pozwól Boże byś w mym sercu

mógł zamieszkać znów.

Antonina Krzysztoń

 


7.
STAŁA NAM SIĘ
nowina miła,

Panna Maryja Syna powiła.

Powiła Go z wielkim weselem,

będzie On naszym Zbawicielem, Zbawicielem.

Król Herod się dowiedział,

wszystkie dziatki wyciąć kazał.

Maryja się dowiedziała,

ze swym Synkiem uciekała, uciekała.

I napadła chłopka w polu orzący,

swoją pszeniczkę w ręku siejący.

Sijże chłopku imię Moje,

jutro będziesz zbierał swoje, zbierał swoje.

Żydowie się dowiedzieli,

za Maryją pobieżali.

I napadli chłopka w polu już żący,

swoją pszeniczkę w snopy wiążący.

Powiedzże nam chłopku miły,

czyś nie widział ach Maryi, ach Maryi ?

Widziałem Ją ale oni

już Maryi nie zdogoni.

Jeszcze się ta pszeniczka siała,

kiedy Maryja tędy bieżała, ach bieżała.

Żydzi stanęli jakby trzcina,

bo ich Moc Boska bardzo zaćmiła.

Maryja się dowiedziała,

w ciemnym lasku nocowała, nocowała.

Z lodu ognia ukrzesała,

Pana Jezusa ugrzewała.

Lulajże ach mocny Boże,

Twój Majestat ściele łoże, ściele łoże.

8. Tam w miasteczku, tam w miasteczku Jeruzalu mp3                        spod Janowa Lubelskiego

Stoi szopka , stoi szopka w szczerym polu.

Stoi szopka , stoi szopka w szczerym polu.

 

A ta szopka, a ta szopka z trzciny zbita

Od jasności, od jasności jest pokryta  /bis

 

A ta szopka, a ta szopka w ziemię wległa

Gdzie Najświętsza, gdzie Najświętsza Panna Legła  /bis

 

Porodziła, porodziła Adamczyka

Niebieskiego, Niebieskiego Pacholczyka  /bis

 

Tam janieli, tam janieli się radują

Ścięli lipkę na kolibkę, hej hej lulu  /bis

 

Pastuszkowie, pastuszkowie już biegnijcie

Syn to Boży, Syn to Boży narodził się  /bis

 

Bierzcie z sobą, bierzcie z sobą owce, kozy

Bo w sianeczku na żłóbeczku jest Syn Boży  /bis

 

Poklękajcie, poklękajcie na kolana

Przywitajcie, przywitajcie swego Pana

 

Ach witajże, ach witajże nam Jezuniu

Będziemy Cię kołysali hej hej lulu  /bis

3 stycznia 2013


3 stycznia 2013


10 stycznia 2007


śpiewnik brailowski, 10 stycznia 2007
ze śpiewnika brailowskiego


10 stycznia 2007, fot. Andrzej BILIŃSKI


10 stycznia 2007, fot. Andrzej BILIŃSKI


10 stycznia 2007, fot. Andrzej BILIŃSKI


7 stycznia 2007 . . . .. . .. . . . . 10 stycznia 2007, fot. Andrzej BILIŃSKI


10 stycznia 2007, fot. Leszek GARDYŃSKI


10 stycznia 2007, fot. Leszek GARDYŃSKI


10 stycznia 2007


10 stycznia 2007


styczeń 2002


fot. L. GARDYŃSKI 2004.01.10
fot. L. GARDYŃSKI 2005.01.16


fot. L. GARDYŃSKI 2004.01.11fot. M.JAGIEŁA 2008.01.09


Świdnik, 7 stycznia 2007


fot. L. GARDYŃSKI 2004.01.11 a osiołka dodałem ja z fot. J. Sekuły lubelskiej szopki


fot. Wojciech PACEWICZ

1 luty 2003


fot. L. GARDYŃSKI 2004.01.11

7/8 stycznia 2006
fot. z lat 1980 - 2014 Lublin i okolice

WIĘCEJ FOT.HERODY Lasy Janowskie:

kilkanascie filmów na YouTube:


FOT. 2013

polecam:

książkę: Jerzy Bartmński, POLSKIE KOLĘDY LUDOWE

ZIEMIA ŚWIĘTA

WIEŚ: m.in. stare pieśni wielkopostne, oberek

JAN PAWEŁ II Lublin Czuby

KAPLICZKI, KRZYŻE

IKONY
Waldemar FRĄCKIEWICZ - WIDZENIE: INDEX