LEKTURY:

I.Teoria widzenia
II. Fotografia
III. Komunikacja niewerbalna
IV. Trening wzroku
V. Manipulacja społeczna
VI. Pozostałe
VII. PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI I TWÓRCZOŚCI

Dodaj ważne - według Ciebie - publikacje !


I. Teoria widzenia:
Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienie i wybór tekstów. Opr.: I. Kurz, P. Kwiatkowska. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
ARNHEIM Rudolf, Sztuka i percepcja wzrokowa (Psychologia twórczego oka)
GOMBRICH Ernst H., Sztuka i złudzenie
KANDYŃSKI Wasyl, Punkt i linia a płaszczyzna
KANDYŃSKI Wasyl, O duchowości w sztuce
MŁODKOWSKI Jan, Aktywność wizualna człowieka
MŁODKOWSKI Jan, Psychologia wzroku i widzenia
TARANCZEWSKI Paweł, O płaszczyźnie obrazu
STRZEMIŃSKI Władysław, Teoria widzenia
DERĘGOWSKI Jan B., O obrazach i słowach. w: "Przegląd Psychologiczny" 2/91.s.215-232
DERĘGOWSKI Jan B., Oko i obraz
GAGE John, Kolor i kultura
Le GRAND Yves, Oczy i widzenie
GREGORY R.L., Oko i mózg
GREGORY R.L. Inteligentne oko
HUBEL David H., Oko, mózg, widzenie
HOCHBERG Julian, Percepcja
GROSS Rudolf, Dlaczego czerwień jest kolorem miłości
BUŁAT Wikientij L., Zjawiska optyczne w przyrodzie
GREENLER Robert, Tęcze, glorie i halo
Interpretacja złudzeń wzrokowych.w: "Problemy" 6/85.s.48-53
CRICK F. Zdumiewająca hipoteza
WOODWORTH R. S., SCHLOSBERG H. Psychologia eksperymentalna t. 1., roz. 13 - 17.
INFORMACJA WIZUALNA, M. Ostrowski (red.), Ewolucja obrazowania
ZAUSZNICA Adam, Nauka o barwie
RICH Gregory, Czucie i percepcja
ROBERT J.St., Psychologia poznawcza
TATARKIEWICZ Władysław, Historia estetyki
WITKIEWICZ S. I., Nowe formy w malarstwie
MALEWICZ K., Świat bezprzedmiotowy
INGARDEN Roman, O budowie obrazu
GADAMER Hans Georg, Aktualność piękna
GOŁASZEWSKA Maria, Kultura estetyczna
JONS Arthur F., Wstęp do historii sztuki
KAKUZO Okakura, Księga herbaty
SZARZYŃSKA-PUTOWSKA, Joanna, Komunikacja wizualna
FRUTIGER Adrian, Człowiek i jego znaki

PSYCHOFIZJOLOGIA WIDZENIA ASP

"IKONOSFERA" - studia z socjologii i antropologii obrazu wyd. UMK

PSYCHOFIZJOLOGICZNA ESTETYKA MALARSTWA MEDYTACYJNEGO: FRĄCKIEWICZ Waldemar,
Malarstwo medytacyjne, "Gestalt" 1998, 5, (35), 8 - 11.
lub w :PERCEPCJA w ujęciu holistycznym (red.) A.Biela rozdz. Holistyczne ujęcie percepcji sztuki

WZROK I KORA WZROKOWA
Atmospheric Optics http://www.atoptics.co.uk/
Astronomiczne zdjęcie dnia http://apod.oa.uj.edu.pl/
ZŁUDZENIA OPTYCZNE http://home.elka.pw.edu.pl/~dbogumil/optical/optical.htm
http://fizjlk.fic.uni.lodz.pl/mse/home.html
http://www.eyetricks.com
ZŁUDZENIA WZROKOWE
OKO http://www.oko.info.pl/budowa/Gulstrand.html
OPTYKA FIZJOLOGICZNA http://free.polbox.pl:80/p/peiter/index.html
http://www.x-klub.powernet.pl/stuff/widzenie_rzeczy_niewidzialnych.htm "Świat Nauki" 2000, 4.
SYNESTEZJA http://www.zeik.wns.amu.edu.pl/skk/mat/synestezja.ppt
http://www.michaelbach.de/ot/
http://www.illusionmainpage.blogspot.com/

II. Fotografia:
FRĄCKIEWICZ Waldemar, teksty w: "FOTO" 6/82, 5/83, 4/86, 3-4/87, 9-10/87, 2/88
i Fotoocena w numerach: od 3-4/87 do 6/89
SZTOMPKA Piotr, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza
SKÓRZYŃSKI Wiesław, Astrofotografia
CZARTORYSKA Urszula, Przygody plastyczne w fotografii
DEDERKO Witold, Guma warszawska
OSTROWSKI Marek, Emocje odkryć
GRABOWSKI Lech, Wśród polskich mistrzów kamery
BUSZA Jerzy, Fotografia w Polsce 1918-1939. w: "FOTO" 1-2/87, 3-4/87
BUSZA Jerzy, Współczesna fotografia polska (1944-84) , "FOTO" 1/84
JURECKI Krzysztof, Polska fotografia awangardowa. w: "Projekt" 1/87
LIGOCKI Alfred, Formy i ludzie - almanach fotografii śląskiej
TOCZYŃSKI Zdzisław, Współczesna fotografia lubelska. w: "Fotografia" 1/87
"Polska Sztuka Ludowa. Konteksty" 3-4/92: o antropologii filmu i fotografii
"Film Naukowy" 2/92 "Teatr" 7-8/92 "Ameryka" 154, XI71
"Wiedza i Życie" 4/1997 : Nowe oblicza rentgena. Zmierzch fotochemii
Albumy:
WITKIEWICZ S.I., Przeciw nicości; HARTWIG Edward, BUJAK Adam, PUCHALSKI Włodzimierz, ...
polskie czasopisma fotograficzne:
"Fotograf Polski"
"Fotografia", mies.
"Fotografia", kwart.
"Magazyn Fotograficzny FOTO", mies., dwumies.
"Obscura"
"camera@obscura" od 2006
"6x9 fotografia", mies.
"FOTO", mies.
"Fotokurier"
"Magazyn Fotograficzny"
"Pozytyw"
"Biuletyn Fotograficzny" http://www.biuletynfotograficzny.pl

ABC fotografowania (canon.com.pl/ABCfoto/index.asp)
Biblioteka Agfy (www.agfa.com.pl/agfaphoto/library/index.html)
"Foto" (www.foto.com.pl)
"Foto Guru" (republika.pl/fotoguru/)
Foto Net (www.foto-net.pl)
Foto Visione (www.ciaoweb.net/fotovisione)
Fotografowanie aparatami tradycyjnymi (friko6.onet.pl/kl/goforit)
Fototapeta (fototapeta.art.pl/index.html)
Galeria plenerowa pl.rec.foto (www.plener.wizja.net)
Grupa dyskusyjna (forum.odr.net.pl/odr.sasiedzi.netgaleria)
Grupa dyskusyjna (pl.rec.foto)
Grupa dyskusyjna (www.onelist.com/community/foto-przyroda)
Idg.pl, część portalu o fotografii (fotografia.idg.pl)
One Photo (www.onephoto.e-net.pl)
Photo Pl (www.photo.com.pl/index.htm)
Samouczek Internetu, Microsoft (lg.msn.com/intl/pl/tutorial/intro1.htm)
W.S.F. w Łodzi (h206.filmowka.lodz.pl/w-foto.htm)
Z.S.F.P. w Poznaniu (www.asp.poznan.pl/asp/struktura/wkm/studium)
CZAOPISMA FOTOGRAFICZNE

FRĄCKIEWICZ Waldemar, PSYCHOLOGIA WIDZENIAIII. Komunikacja niewerbalna:
Komunikacja niewerbalna w komunikacjach międzyludzkich, M. L. KNAPP, J. HALL
TURCHET Philippe, Siła nieświadomego uwodzenia
RUCKLE Horst, Mowa ciała dla menedżerów
EKMAN Paul, Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce, małżeństwie
WOŁOWIK Wadim, Język ciała międzynarodowy
REBEL G., Naturalna mowa ciała
NIERENBERG G. I., CALERO H. H., Czytając w człowieku jak w otwartej księdze
TARCZYŃSKI D.R., Zrozumieć człowieka z wyglądu
MOLCHO Samy, Mowa ciała
GABOR Don, Jak zacząć rozmowę
BIRKENBIHL V. F., Sygnały ciała
QUILLIAM Susan, Mowa ciała. Poznać i zrozumieć
GŁODKOWSKI Włodzimierz, Bez słów
PEASE Allan, Język ciała. Jak czytać myśli ludzi z ich gestów
PEASE Allan, Mowa ciała
BIERACH Alfred, 1. Mowa ciała, 2. Sztuka czytania z twarzy, 3. Za maską człowiek
COHEN David, Mowa ciała w stosunkach partnerskich
COLLINS Andy, Język ciała, gestów i zachowań
DARWIN Karol, O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt
LOWEN Alexander, Duchowość ciała. rozdz. 9. Twarzą do świata
HALL Edward T., Ukryty wymiar. rozdz. 6. Przestrzeń wizualna + dodatek
HALL E. T., Taniec życia
HALL E. T., Bezgłośny język
THIEL Erhard, Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów
MORRIS Desmond, 1. Naga małpa , 2. Zwierzę zwane człowiekiem 97, 3. Naga kobieta i inne
SKARŻYŃSKA Krystyna, Spostrzeganie ludzi. rozdz. Spostrzeganie wyglądu zewnętrznego.
EIBL-EIBESFELDT Irenaus,1. Die biologie des menschlichen Verhaltens. 2. Miłość i nienawiść 97
NĘCKI Zbigniew, Wzajemna atrakcyjność. s.162-163. Ubiór a osobowość
MATUSEWICZ Czesław, Komunikacja niewerbalna. w: "Przegląd Psychologiczny" 2/1979
CIALDINI Robert, Wywieranie wpływu na ludzi
vHEYMER A. Ethologisches Worterbuch. Deutsch, English, Francais (UMCS 272921)
MĄDRZYCKI Tadeusz, Deformacje w spostrzeganiu ludzi
TINBERGEN N. Badania nad instynktem
CIAŁO I CHARAKTER, red. J. Santorski
STORY A. T., Twarz człowieka
WEYSSENHOFF Agnieszka, Preferencje barw w diagnozowaniu stanów emocjonalnych
MELLA Dorothee L., Tajemnice kolorów. Odkryj swoją osobowość
ZAPACHY MIŁOŚCI, M. Kodis, D. Moran, D. Houy
ORZECHOWSKI Sylwester, Komunikacja niewerbalna. Internet
FRĄCKIEWICZ Waldemar, SPOSTRZEGANIE TWARZY

IV. Trening wzroku:
COOK David, Sprawne oczy
BATES William H., Naturalne leczenie wzroku bez okularów
BATES William H., Lepszy wzrok bez okularów metodą Batesa
GRELA N., LITWINOW S., Widzę bez okularów
FINGERBILD Bob, Samoleczenie wzroku
ROSANES-BERRET Marilyn B., Widzieć bez okularów
BRAGG Patricia, Wzrok dobro najwyższe
ZIELIŃSKI Walery, Jak poprawić wzrok bez okularów w warunkach domowych
MARKERT Christopher, Lepsze życie bez okularów
SPITZER-NUNNER Eva, Trening wzroku
SCHUTT Karin, Dziesięć minut dla zdrowia twoich oczu
WIDZĘ BEZ OKULARÓW, Nina GRELA, Sergiej LITWINOW
HUXLEY Aldous, Sztuka widzenia. Jak pomóc swoim oczom
LEWIN Włodzimierz, Jak w krótkim czasie poprawić wzrok
MARKIEWICZ Mikołaj, Lepszy wzrok bez okularów metodą Batesa
BRAGDON D.A., Gimnastyka dla mózgu. Ćwiczenia pobudzające sprawność wizualną
FOTOTERAPIA, Ingrid FROHLING, Bengt JACOBY
PAUL-CAVALLIER Francois J., Wizualizacja. rozdz. Wzrok
EPSTEIN G., Uzdrowienie przez wizualizację, s.:111, 130, 201, 207,

V. Manipulacja społeczna:
DYONIZIAK Ryszard, Sondaże a manipulowanie społeczeństwem
Wiek propagandy, Anthony PRATKANIS, Elliot ARONSON
WINN Denise, Manipulowanie umysłem
WITKOWSKI Tomasz, Psychomanipulacje
WITKOWSKI Tomasz, Psychologia kłamstwa
BRODIE Richard, Wirus umysłu
HOGAN Kevin, Psychlogia perswazji
PODGORECKI A., Zasady socjotechniki
KARWAT Mirosław, Sztuka manipulacji politycznej
WARECKI W. i M., Słowo o mnipulacji +CD
JACHNIS A., TRELAK J.F., Psychologia konsumenta i reklamy
DRZYCIMSKI A., Komunikatorzy
ALBIN Krzysztof, Reklama, przekaz, odbiór, interpretacja
MARUSZEWSKI T.,ŚCIGAŁA E., Nasze wyprane mózgi, "Charaktery" 7, 1999 s. 12-18
CZARNAWSKA Mira Montana, "Jak bronić się przed indoktrynacją"
KIRSCHER Josef, "Manipulować ale jak"
George H. Green & Carolyn Cotter, "Nie pozwól sobą manipulować"
HOGAN Kein, Psychologia perswazji
Media w kulturze
Człowiek i media [?] Media i człowiek
GOŚLICKI J., Sztuka reklamy
Pascal Bernardin, Machiavel nauczycielem. Manipulacje w szkolnictwie. Reforma czy plan zniszczenia ?
CIALDINI Robert, Wywieranie wpływu na ludzi
STEPHAN W. G., STEPHAN C. W., Wywieranie wpływu przez grupy
EKMAN Paul, Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce, małżeństwie
KOWALSKI Marek Arpad, Reklama dźwignią fałszu
KOSSOWSKI Paweł, Dziecko i reklama telewizyjna
Media i komunikowanie masowe
Media i ludzie, REEVES, NASS
GRZYWA Anna, Manipulacja, Mechanizmy psychologiczne
FORWARD Suzan, Szantaż emocjonalny
BOADELLA Dawid, Toksyczni terapeuci,przemoc religijna, sekty
Le BON , Psychologia tłumu
HALES Colin F., Opakowanie jako instrument marketingowy
Psychologia konsumenta i reklamy, Jachnis A., Terelak J. F.
LASZCZAK M., Psychologia przekazu reklamowego
KOSECKI Józef, Cybernetyka kultury
BUDZYŃSKI Wojciech, Reklama - technika skutecznej perswazji
CZARNIECKI Mariusz, W niewoli mediów
NAWRAT Ryszard, Manipulacja społeczna, "Przegląd Psychologiczny" 1989, XXXII, 1
HASAN Stefan, Psychomanipulacja w sektach
LEARY Mark, Wywieranie wrażenia na innych
DOLIŃSKI Dariusz, Psychologiczne mechanizmy reklamy
DOLIŃSKI Dariusz, Psychologia reklamy
DOLIŃSKI Dariusz, Psychologia wpływu społecznego
BENDER, Wojna o media
ŁYSIAK Waldemar, Stulecie kłamców
Oblicza propagandy - materiały z sympozjum
Media - naród - globalizacja, "Nasz Dziennik" 7 paźdz. 2000
Myśl jest bronią, w: "Nasz Dziennik" sobotnio-niedzielne numery
Przeglą mediów, w: "Nasz Dziennik" sobotnio-niedzielne numery

do nabycia w "Naszej Księgarni" ul. 3-go Maja 22 w Lublinie:
NOWAK Jerzy Robert, Nowa cenzura
OBLICZA ILUZJI, Wyd. Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej
OBLICZA PROPAGANDY, Wyd. Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej
LOUBIER A., Grupy redukcyjne. Techniki sterowania i manipulacji
JACKOWSKI J.M., Bitwa o prawdę
JACKOWSKI J.M., Bitwa o Polskę
JACKOWSKI J.M., Polska w globalnej sieci
LEPA Adam, Świat propagandy (bogata bibliografia)
LEPA Adam, Świat manipulacji (bogata bibliografia)
LEPA Adam, Mity i obrazy
LEPA Adam, Pedagogika massmediów (bogata bibliografia)
LEPA Adam, Media a postawy
LEPA Adam, Logosfera w wychowaniu do mediów
http://www.archidiecezja.lodz.pl/czytelni/lepa/prawda.html
JAROSZYŃSKI Piotr, Suwerenność nie jest przeżytkiem
JAROSZYŃSKI Piotr, Patrzymy na rzeczywistość
JAROSZYŃSKI Piotr, Polska i Europa
D'ASCANIO Andrea, Cywilizacja śmierci
ZALEWSKI Dariusz, Radio Maryja w ogniu propagandy

FRĄCKIEWICZ Waldemar:

 • Manipulacja, propaganda
 • PASJA - film o manipulacji
 • Tożsamość medialna
 • "Czerwony Październik" - konkurs fotografii 
 • "Zachęta" do czego ?
 • "DOM"
 • KRESY KULTURY  VI. Pozostałe:
  POPEK Stanisław, Barwy i psychika
  WILSON Annie, BEK Lilla, Jesteś kolorem. Joga, aura, energia
  MICHIO KUSHI, Twoja twarz nigdy nie kłamie. Podstawy diagnozowania w medycynie orientalnej.
  HUXLEY Aldous, Drzwi percepcji. Niebo i piekło
  KRISHNAMURTI Jiddu, Wolność od znanego. rozdz. 4, 11, 12
  KORDYS Jan, Mózg i znaki. rozdz. 4. Kapłan i filozof
  POPPEL Ernst, Mózg - tajemniczy kosmos
  POPPEL Ernst, Granice świadomości. rozdz. 15, 16, 17
  JACOBI Jolande, Psychologia C.G. Junga
  JUNG Carl Gustaw, Mandala. Symbolika człowieka doskonałego
  SINGER Jerome L., Marzenia dzienne, z rozdz. 4. Wyobraźnia... Kilka wniosków
  FRĄCKIEWICZ . W. , Apokalipsa Janusza Sokołowskiego, w: "Twórczość Ludowa" R IV nr 3/12/1989


  Waldemar FRĄCKIEWICZ - WIDZENIE: INDEX