MANIPULACJA - techniki:

Informację (zwłaszcza pobudzającą emocje), która dotarła pierwsza do naszej świadomości, trudno z niej usunąć czy przekształcić logicznymi racjami.

Jeśli wydaje nam się, że mamy DO WYBORU TYLKO DWIE OPCJE przeciwstawne, to prawdopodobnie ulegliśmy manipulacji. A obie opcje są nagłaśniane, infiltrowane, kontrolowane, kreowane (a może są w zmowie?). Najłatwiej można uchwycić kogoś emocjonalnie przez tak wykreowany, dychotomicznie uproszczony, walczący świat. Może to być walka klas, partii, religii, cywilizacji, płci, ... Lud karmiony walką na scenie politycznej w małoistotnych sprawach, ma nie zauważać jak jest zniewalany, okradany, ... Za taką sceną chce być jeden reżyser, więc będzie blokował informacje o niezależnych od niego środowiskach, starał się pomniejszyć ich znaczenie lub je niszczył.

Wszyscy manipulują przekazując informacje dobrane tak, by wytworzyć w odbiorcy określony obraz rzeczywistości i motywację do określonych działań.

DEMOKRACJA, to system socjotechnicznej przemocy dysponentów środków masowej manipulacji i twórców "spektakli" dla nich (też krwawych).

UPRZEDZENIA ma każdy, są to emocjonalne odniesienia do nie poznanej do końca rzeczywistości.
Kierują one mną, jeśli zaprzeczam ich istnieniu we mnie.
Nie będę musiał się nimi kierować, jeśli je sobie uświadomię.

OSZCZERSTWO PROMUJE OSZCZERSTWO bo wywołuje emocje, przyciąga uwagę, jest powtarzane choćby z zaprzeczaniem. Jest łatwą i skuteczną techniką manipulacji. (negatywna ocena może być budująca, gdy jest prawdziwa a oceniany czuje, że oceniający ma dobre intencje)

Waldemar FRĄCKIEWICZ - WIDZENIE: INDEX