Fotografia jest sztuką widzenia a odkrycia i wynalazki optyki, chemii, poligrafii, elektroniki, informatyki, fizjologii, psychologii, antropologii, … wykorzystuje do zarejestrowania, utrwalenia, przekazania naszego widzenia. Tworzona świadomie jest techniką poruszania ludzkiego spojrzenia - zatrzymania lub wodzenia za nos.

Próbą zapisu naszego widzenia jest zdjęcie - wizerunek tego na co patrzyliśmy. Ale nasze widzenie nie jest takie, jak rejestracja fotograficzna. Pole widzenia jest skanowane przez poruszające się oko w sposób różnicujący części tego pola. Spojrzenie (oś widzenia oka z najwyższą rozdzielczością) najdłużej i najczęściej zatrzymuje się w wybranych (świadomie ale i nieświadomie) miejscach. Okulograf rejestruje aktywność oka, spojrzenia. Aktywność ta zależy od osoby ale i od zawartości pola widzenia, np. kompozycji obrazu. Okulografia pogłębia zapis naszego widzenia.

okulograf, eyetracking


Ważne przy porównywaniu "widzenia" aparatu z widzeniem ludzkiego oka:
Kąt najostrzejszego widzenia oka (mniej niż paznokieć na wyciągnięcie ręki) odpowiada kątowi widzenia obiektywu o ogniskowej 1000 mm (dla klatki-matrycy 24x36 mm). Ogniskowa oka - 20 mm a kąt widzenia - 160°; obu oczu razem - 200°

ale wszystkie barwy oko odróżnia w kącie 100°
w najszerszym kącie oko potrafi rozpoznać niebieski

pole widzenia barw prawego oka - ryc. na podstawie: Młodkowski Jan, Aktywność wizualna człowieka. PWN 1998
pole widzenia barw prawego oka - ryc. na podstawie: Młodkowski Jan, Aktywność wizualna człowieka. PWN 1998
pole widzenia (rozpoznawania barw) prawego oka
PSYCHOFIZJOLOGIA ESTETYKI - LATERALIZACJA W WIDZENIU OBUOCZNYM


hipotetyczne ruchy spojrzenia (prace studentów):
Anna JASTRZĘBSKA
miejsca najczęstszych zatrzymań osi spojrzenia w ciągu 1. sekundy i 16 sekund w/g badań okulograficznych:

Beata IKWANTY
miejsca najczęstszych zatrzymań osi spojrzeniaw ciągu 1. sekundy i 16 sekund w/g badań okulograficznych:


OPERA NIE OTWIERA !!!
KOLOROWE KROPLE SŁOŃCA
to fotografie powstałe z urzeczenia urodą świata i zadziwienia mechanizmami percepcji
to też obrazy namalowane naszym spojrzeniem na fotografiach i przez fotografie z pomocą okulografu,
ale i fotografie naturalne powstałe bez techniki i człowieka.
OKULOGRAFICZNE ANALIZY TYCH FOTOGRAFII
z pomocą Eyetracker Tobii 1750


KOLOROWE KROPLE SŁOŃCA analiza fotografii pdf

Waldemar FRĄCKIEWICZ - WIDZENIE: ANALIZY FOTOGRAFII