NACECHOWANIE MIEJSC I KIERUNKÓW

według m. in.: Coremana, Pulvera, Arthusa, Grunewald-Kocha, Junga, Froma, Romey, Braun-Gałkowskiej, Chińskiej księgi przemian, ...

opracował Waldemar FRĄCKIEWICZ

 

POWIETRZE

pustka

światło

 

marzenia, uduchowienie, projekty, świadomość, życie,

dola, południe, orzeł, jang

 

OGIEŃ

koniec

cel

 

obserwator

pasywność

zahamowanie

tęsknota

nostalgia

rezerwa

brak odwagi

kontemplacja

%

 

 

aktywność

projekty

atak

odwaga

przeciwstawianie się

bunt

&

 

 

 

przeszłość

introwersja

pamięć

uczucia

matka

egoizm

cofanie się

 

 

 

przyszłość

ekstrawersja

aktywność

uspołecznienie

ojciec

altruizm

postęp

 

CENTRUM

ŚWIADOMOŚCI

 

 

'

regresja

fiksacja

konflikty

zajęcie się sobą

zatrzymanie rozwoju

 

(

napięcia

upór

potrzeby

instynkty

konflikty

 

 

 

 

materia , nerwicowość , realizm, zmęczenie, nieświadomość, śmierć, niedola, północ, wąż, jin

 

początek

narodziny

WODA

 

 

porażka

materia

ZIEMIA

 

przyjrzyj się:
  • fotografiom uzyskanym z obracania jednej
  • i próbie interpretacji innych zdjęć