LUBLINLUBLIN, fotografie, pocztówki ze zbiorów Muzeum Historii Miasta, Brama Krakowska


zobacz:

inne stare fotografie Lublina

STARY LUBLIN nieznany, ginący

Waldemar FRĄCKIEWICZ - WIDZENIE: INDEX