MEDIA W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Skąd biorą się nasze myśli, poglądy, przekonania, sądy, nastawienia, uprzedzenia, postawy?
Kto i jak je kształtuje? Po co?
Na to mają odpowiedzieć nasze zajęcia, nasze prace.

Demokracja - obecnie - to system socjotechnicznej przemocy dysponentów środków masowej manipulacji -
- w Polsce głównie postkomunistycznej agentury (pierwotnie rosyjskiej, z czasem działającej też dla innych) i niemieckich właścicieli (90% prasy).
LEKTURY (zaproponuj swoje):
 • Józef Kossecki, Cybernetyka kultury
 • Pokrzycka Lidia, System medialny w Islandii. Wyd. UMCS
 • Hoffman Beata. Perfumy. Uwarunkowania kulturowo-społeczne. Oficyna Wyd. Impuls
 • Melosik Zbyszko, Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności.Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Redesign the Web, Wydawnictwo Helion
 • McQuail D. (2012). Teoria komunikowania masowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Golka M. (2008). Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez) informacyjne. Warszawa: PWN.
 • Goban-Klas T. (2006). Media i komunikowanie masowe.Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa: PWN.
 • Anthony Pratkanis, Elliot Aronson (2013). Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień. Warszawa: PWN.
 • Resortowe dzieci. Media.(2013). Kania D. Targalski J. Marosz, Wydawnictwo Fronda.
 • Struktura własności mediów w Polsce
 • Kto ma media w Polsce?
 • lektury z komunikacji niewerbalnej
 • lektury o manipulacji
 • KULISY MANIPULACJI - FILMY  Najnowocześniejsza w Europie Cukrownia Lublin w 2010 r.
  Najnowocześniejsza w Europie Cukrownia Lublin 2010 • autor strony:
  Waldemar FRĄCKIEWICZ:

  "Kurier Lubelski" jest wydawany przez Polskapresse Sp. z o.o.
  a Grupa Polskapresse jest częścią Verlagsgruppe Passau,
  niemieckiej grupy medialnej obecnej w Niemczech, Czechach i Polsce.

  Grupa Polskapresse należy do największych wydawców prasy w Polsce i jest liderem na rynku mediów regionalnych i lokalnych.


  W październiku 2013 roku Grupa Polskapresse finalizuje zakup spółki Media Regionalne, do której należy m.in. dziewięć dzienników regionalnych, pięć drukarni oraz dwanaście bezpłatnych tygodników, a także sieć 12 nowoczesnych serwisów regionalnych i 30 portali informacyjno-społecznościowych MMMojeMiasto.

  Z tytułami prasowymi jest obecna w 8 największych regionach Polski (Dolny Śląsk Pomorze, Lublin, Łódzkie, Małopolska, Mazowsze, Wielkopolska, Śląsk i Zagłębie), gdzie wydaje 10 dzienników regionalnych, w tym 8 połączonych wspólną marką „Polska” (Dziennik Bałtycki, Dziennik Łódzki, Dziennik Zachodni, Gazeta Krakowska, Gazeta Wrocławska, Głos Wielkopolski, Kurier Lubelski), „Express Ilustrowany”, "Dziennik Polski", a także 90 tygodników lokalnych oraz bezpłatną gazetę miejską „Nasze Miasto”.

  Kilkanaście lat temu dwutygodnik "Las Polski" poszukiwał redaktorów ze znajomością jezyka niemieckiego - niemiecki właściciel czasopisma.

  Za okupacji hitlerowskiej niemiecką prasę dla Polaków nazywano gadzinówką. Obecnie ludzie nie wiedzą, kto zarządza ich świadomością, mediami, kto jest okupantem, kto niewolnikiem, ... kto nieświadomym kolaborantem, kto zdrajcą.

  Polacy - kilkunastomilinowy naród pozbawiony przemysłu, własności, samoświadomości, tania siła robocza i rynek zbytu, zamieszkujący zdemilitaryzowaną strefę między Rosja a Niemcami. To cel dalekowzrocznej polityki Niemców jeszcze sprzed II wojny światowej, której narzędziem realizacji obecnie jest UE, gdy zjednoczenie Europy nie udało się w sposób militarny Hitlerowi. Pomogą w tym ustawy (o których milczy większość massmediów) rządu PO-PSL o Lasach Państwowych i wykupie ziemi przez obcokrajowców.
  Za unijne świecidełka staliśmy się kolonizowanymi tubylcami.

  Niemcy i Rosja realizują podobne cele tylko innymi metodami i na "własnych" zawłaszczanych "spornych"(?) terytoriach.


  w artykule w "Kurierze Lubelskim" pominięto moje słowa:

  miejsca kształtowane bardziej życiem osób, niż przez systemy estetyczne, urbanistyczne, kulturowe, polityczne, …
  miejsca, które dokumentujemy ze studentami, zostawiając turystom „utrwalanie” zabytków trwalszych niż fotografie a cukierkowe obrazki instytucjom „promującym miasto”.
  Mieszkałem w wielu dzielnicach Lublina a chodząc pieszo do szkoły, pracy, ... „oswajałem” całe miasto.
  Chciałem choć na zdjęciach mieć swoje miasto, nie być go pozbawionym - „wypędzonym” do obcego miasta-bombonierki.
  Mój Lublin.

  Media to nie tylko massmedia - środki masowej komunikacji.
  Komunikacja bez mediów:
  • telepatia(?)
  • dotyk
  Media odbierane przez:

  Każdy student tworzy własną stronę w HTML (bez gotowych szablonów, ale i nie najprostszą)
  na temat: MEDIA W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ,
  mówiącą m.in. o:
  • manipulacji, polityce kulturalnej, historycznej, tożsamości kulturowej i związkach tego ze strukturą finansowania i własności mediów, z analizami konkretnych jednostkowych aktualnych zdarzeń, sytuacji w Polsce i świecie, interesującą dla koleżanki z grupy - powielając ogólniki tylko na zaliczenie, robisz z siebie niewolnika
  • zawierającą: teksty, linki, fotografie, filmy (film i fotografie autorskie wykonane na zajęciach do podstrony: komunikacja niewerbalna - język ciała)
  • i podstronę: jak (od strony technicznej) robiłam, robiłem tę stronę internetową, czyli instrukcja, na podstawie której kompletnie zielony będzie w stanie zrobić stronę podobną do Twojej.


  ocena zależna od systematycznych postępów w udoskonalaniu strony, uwzględniania moich uwag

  KURS HTML , KOLORY , kurs bez Total Commander


  zainstaluj sobie w domu program
  Total Commander

  W tej pracy student ma pokazać, że (z sylabusa):
  • wykazuje orientację w podstawowej problematyce dotyczącej rozwoju, przemian i aktualnych tendencji w świecie środków komunikacji społecznej, charakteryzuje podstawowe modele procesu komunikowania oraz pojęcia i typologie z zakresu nowych mediów
  • umie posługiwać się tak w sposób bierny, jak i czynny podstawowymi formami przekazów z wykorzystaniem nowych mediów oraz zna ich zastosowania edukacyjne
  • potrafi dostosować treść i rodzaj komunikatu do stosownych celów danego przekazu, potrafi również stosować odpowiednie kody i konwencje w konstruowaniu komunikatu medialnego
  • jest otwarty na nowe formy komunikowania się z otoczeniem w zakresie pracy zawodowej i w życiu codziennym oraz wyjaśnia zagadnienia odpowiedzialności za rozpowszechniane medialnie komunikaty
  • cechuje go otwartość w stosunku do korzystania z różnorodnych, nowoczesnych form komunikowania wykorzystującego współczesne środki przekazu w pracy pedagoga