OPERA NIE ODBIERA !!!

fot. Kamil Kłyż, specjalizacja fotograficzna
tu mamy motyw główny (figurka) i tło,
a zadanie do wykonania ma mieć w kadrze niearanżowaną scenę, w której trudno wyróżnić tak prosty układ
zajęcia Waldemara Frąckiewicza