BIEBRZA: Dębowo - Osowiec, 19 - 23 maj 2000bagnik przybrzeżny (Dolomedes fimbriatus)

bardziej dzikie rzeki: TANEW , ROSPUDA

OD BIEBRZY PO BIESZCZADY

Waldemar FRĄCKIEWICZ - WIDZENIE: INDEX