KOLOROWE
KROPLE
SŁOŃCA

to fotografie powstałe z urzeczenia urodą świata i zadziwienia mechanizmami percepcji,

to też obrazy namalowane spojrzeniem na fotografie
(z pomocą okulografu)

ale i fotografie naturalne powstałe bez techniki i człowieka
OPERA NIE OTWIERA !!!

OKULOGRAFICZNE ANALIZY FOTOGRAFII
z wystawy
KOLOROWE KROPLE SŁOŃCA
za pomocą Eyetracker Tobii 1750

fot. Waldemar FRĄCKIEWICZ

w NOCY KULTURY
za TRYBUNAŁem
przed północą 7/8 czerwca
Lublin 2008

w Akademickim Centrum Kultury
październik 2006 Lublin