Dobranoc GŁOWO święta Jezusa mojego

Któraś była zraniona do mózgu samego

Dobranoc Kwiecie różany, dobranoc Jezu kochany, dobranoc!

Dobranoc śliczna lilija. Jezus. Józef i Maryja, dobranoc

II

Dobranoc WŁOSY święte mocno potargane

Które były najświętszą krwią zafarbowane

Dobranoc Kwiecie różany, dobranoc Jezu kochany, dobranoc!

Dobranoc śliczna lilija. Jezus. Józef i Maryja, dobranoc

III

Dobranoc USTA święte, usta koralowe

które były zranione w domu Annaszowym.

Dobranoc Kwiecie różany, dobranoc Jezu kochany, dobranoc!

Dobranoc śliczna lilija. Jezus. Józef i Maryja, dobranoc

IV

Dobranoc SZYJO święta w łańcuch uzbrojona

Bądź po wszystkie wieczności pochwalone

Dobranoc Kwiecie różany, dobranoc Jezu kochany, dobranoc!

Dobranoc śliczna lilija, Jezus. Józef i Maryja, dobranoc

V

Dobranoc RĘCE święte na krzyż wyciągnione

Jako strun) na lutni gdy są wystrojone

Dobranoc Kwiecie różany, dobranoc Jezu kochany, dobranoc!

Dobranoc śliczna lilija. Jezus. Józef i Maryja, dobranoc

VI

Dobranoc BOKU święty z którego płynęła

Krew najświętsza by grzechy człowieka obmyła

Dobranoc Kwiecie różany, dobranoc Jezu kochany, dobranoc!

Dobranoc śliczna lilija. Jezus, Józef i Maryja, dobranoc

VII

Dobranoc SERCE święte włócznia otworzone

Bądź po wszystkie wieki mile pozdrowione

Dobranoc Kwiecie różany, dobranoc Jezu kochany, dobranoc!

Dobranoc śliczna lilija. Jezus. Józef i Maryja, dobranoc

VIII

Dobranoc NOGI święte na wylot przeszyte

I tępemi gwoździami do krzyża przybite

Dobranoc Kwiecie różany, dobranoc Jezu kochany, dobranoc!

Dobranoc śliczna lilija. Jezus. Józef i Maryja, dobranoc

IX

Dobranoc KRZYŻU święty z którego złożony

Jezus i w prześcieradło białe owiniony

Dobranoc Kwiecie różany, dobranoc Jezu kochany, dobranoc!

Dobranoc śliczna lilija. Jezus. Józef i Maryja, dobranoc

X

Dobranoc GROBIE święty! Najświętszego ciała

Który Matka bolejąca łzami oblewała

Niech Cię będzie cześć w wieczności

za twe męki zelżywości Mój Jezu Amen

więcej:
PIEŚNI , Waldemar Frąckiewicz